Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Cilt 6, Sayı 24  2018/5  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
Gül Mükerrem ÖZTÜRK

NO Makale Adı
1524835198 19.YÜZYIL GÜRCÜ EDEBİYATINDA COŞKULU ŞİİR (AKAKİ TSERETELİ’NİN EDEBİ YÖNÜ)

Bu çalışmanın amacı, 19. yüzyıl Gürcü edebiyatının en önemli yazar ve şairlerinden biri olan Akaki Tsereteli’nin şiirlerinin şekil, anlam ve yapısal uyum açısından incelenmesidir. Ayrıca şiirlerin nesir bakımından incelenmesi ve dönemin Gürcü coşumculuğundan etkilenmesi hakkında analiz ve değerlendirmeler de yapılmaya çalışılmıştır. Sonuç olarak, Akaki Tsereteli dönemin sosyal, siyasal, kültürel, ekonomik ve edebi özelliklerini şiirlerini içinde bulunduğu ruh halini edebi yönde ustaca dile getirdiği görülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Gürcü edebiyatı, Akaki Tsereteli, Coşumculuk, Edebi, Şiir