Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Cilt 6, Sayı 25  2018/6  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
Birnaz ER

NO Makale Adı
1523607282 VAN İLİNDE SAVAT TEKNİĞİ İLE ÜRETİLEN GÜMÜŞ TAKILAR

Savat (Niello) gümüş, bakır, kurşun ve sülfürden oluşan siyah bir karışımdır. Karışım kazınmış yüzeye sürüldükten sonra eritilir ve yüzeye sabitlenir. Savat tekniği Van ilinde önemli bir ekonomik kaynak olarak uygulanmaktadır. Urartu sanatı etkisi altında üretilen savat gümüşler yerel bir özellik kazanarak Van ilinin geleneksel özelliklerini yansıtmaktadır. Bu çalışmada, Van ilinde Savat (Niello) tekniği ile üretilen gümüş ürünler tanıtılmaktadır. Bu amaçla öncelikli olarak Savat (Niello) tekniği tanıtılmakta ve daha sonra Savat (Niello) uygulama aşamaları ve teknikleri fotoğraflarla aktarılmaktır. Bu kapsamda Van ili Savat (Niello) tekniğinde kullanılan motifler açıklanacak ve ortaya çıkan ürünler fotoğraflarla belgelenecektir.

Anahtar Kelimeler: Takı, Savat, Van, El Sanatları, Gümüş İşlemeciliği