Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Cilt 6, Sayı 21  2018/2  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
Neslihan ÖZGENÇ ERDOĞDU

NO Makale Adı
1519119806 17. YÜZYIL HOLLANDA RESİM SANATINDA VANİTAS İMGELERİ

Hollanda için Altınçağ olarak da nitelendirilen 17. Yüzyıl, sosyo-kültürel ve ekonomik açıdan büyük değişimlerin yaşandığı bir dönemdir. Protestanlık sonrası yaşanan bu toplumsal değişimler Kuzey Avrupa Sanatına yön vermiş, özellikle Hollanda’da “tür resmi” adı verilen yeni bir sanat anlayışının doğmasına neden olmuştur. “Memento Mori” geleneğini yaşatan Vanitas resimleri de bu dönemde popülerlik kazanmıştır. Ölümü ve ölümlü olduğunu hatırlatmayı amaçlayan Vanitas Resimleri, nesneler aracılığıyla sembolik bir dil oluşturmuştur.Bu çalışmada amaçlanan; Vanitas Resimlerinde anlatılmaya çalışılan ölüm kavramını dönemin algısı, toplumsal yapısı ve Kalvin ahlakı üzerinden açıklamak ve de oluşturulan sembolik dil üzerinden yapıt okuma yapmaktır.

Anahtar Kelimeler: Vanitas, Natürmort, Kalvinizm, Hollanda, Sanat.