Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Cilt 5, Sayı 18  2017/10  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
Suna DURDU ZOR

NO Makale Adı
1512168955 YÖRÜK ÇİZGİ FİLMİ “MAYSA VE BULUT”UN GİYSİ ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ

Dijital teknolojilerin kullanımı sonucunda kitle iletişim araçlarının ürün ve enformasyonlarında ortaya çıkan değişim ve gelişimin en önemli yansımalarından biri animasyon film türünde görülmüştür. Gerek teknik, gerekse anlatım biçiminde görülen değişim/gelişim, çocukların büyük ilgi gösterip etkisinde kaldığı animasyon film ya da dizilerin üretimini de arttırmıştır. Bu bağlamda, TRT Çocuk Televizyonu’nda yayınlanan ve televizyonlardaki birçok çizgi filmden farklı bir tekniğe sahip olan “Maysa ve Bulut” isimli yapım, bir takım kültürel unsurların yansıtılmasında taşıdığı işlev bakımından son derece dikkat çekicidir.Bu çalışmada; hayali bir Yörük obasında yaşayan iki çocuğun başından geçen olayları anlatan “Maysa ve Bulut” isimli çizgi filmdeki giysi özellikleri incelenmiştir. Renk ve biçim parametreleri üzerinden hareketle çizgi filmin giysi özellikleri bakımından Yörük kültürünü nasıl yansıttığının ortaya koyulması amaçlanmıştır. Çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden doküman analizi yöntemi kullanılmıştır. Çizgi dizinin 30 bölümü seyredilerek 12 ana karakterin giysileri, hazırlanan giysi inceleme formu aracılığıyla biçimi ortaya çıkaran model ve aksesuar ile renk bağlamında incelenmiş, bu unsurlar üzerinden Yörük kültürünün yansıtılma biçimi ortaya konulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Maysa ve Bulut, Çizgi film, Animasyon, Giysi özellikleri, Yörük kültürü, TRT Çocuk.