Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Cilt 5, Sayı 18  2017/10  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
Gülşah SARI

NO Makale Adı
1511257386 TÜRKİYE’DE ÖZEL TELEVİZYON YAYINCILIĞININ GELİŞİMİ VE MEDYANIN MÜLKİYET YAPISI

Türkiye’de özel yayıncılığa geçişle birlikte radyo ve televizyon alanında yayın yapan çeşitli medya grupları bulunmaktadır. Bu medya grupları yapısal olarak birbirinden farklılık göstermektedir. Türk medyası 1990’lı yılların başından itibaren özelleşmeye bağlı olarak mülkiyet yapısında önemli değişimler geçirmiştir. Medya grupları artık sadece medya alanında değil birçok sektörde faaliyet göstererek karlılığını arttırma eğilimi göstermektedir. Özellikle inşaat, maden, bankacılık gibi sektörlerde yoğun faaliyet göstermektedirler. Bununla birlikte basım ve dağıtım işlerinde de bazı medya grupları tekel oluşturmaktadır. Bu durum onları diğer medya gruplarından üstün duruma getirmektedir. Bu çalışmada Türk medyasının sahiplik yapısı medyanın mülkiyet yapısı çerçevesinde ele alınacak, hangi medya gruplarının nasıl bir birleşme gösterdiği incelenecektir. Çalışmada incelemeye Türk medyası gruplarından Doğan Yayın Grubu, Turkuvaz Medya Grubu, Es Medya, Albayrak Grubu, Ciner Grubu, Doğuş Grubu, İhlas Holding, Demirören Grubu alınmıştır.

Anahtar Kelimeler: Medya, mülkiyet yapısı, özel yayıncılık, televizyon yayıncılığı.