Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Cilt 5, Sayı 18  2017/10  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
Gönül ZAİMOĞLU

NO Makale Adı
1509971116 KÜRESELLEŞME VE NEOLİBERAL POLİTİKALAR BAĞLAMINDA HABER ÜRETİM SÜRECİ

Neoliberal politikalar ve küreselleşme sürecinde büyük değişim geçiren medya, mevcut yapısı itibari ile ekonomik çıkarları doğrultusunda siyasete bağımlı olarak hareket etmektedir. Güç ve iktidara eklemlenmiş olması medyayı toplumsal sorumluluk görevinden uzaklaştırmıştır. Medya, küreselleşme sonucunda belli grupların kontrolüne geçmiş ve bu gruplar kendi yayın politikasını oluşturmuştur. Bu çalışmada neoliberal politikalar ve küreselleşmenin medyayı nasıl şekillendirdiği, medyanın yapısının haber üretim sürecini nasıl etkilediği, haberde farklılıkların ne şekilde oluştuğu incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Neoliberalizm, Küreselleşme, Medya Endüstrisi, Haber