Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Cilt 5, Sayı 18  2017/10  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
Mahmut Sami ÖZTÜRK, Mustafa KINIK

NO Makale Adı
1508502408 YURTDIŞI BASKIRESİM YARIŞMALARINA TÜRKİYE’DEN KATILIM DURUMLARI

Yarışmalı sergiler, büyük kitlelere ulaşabildiği için, insanların görsel dünyalarını eğitmede hiç kuşkusuz en basit ve pratik çözümlerden birisidir. Bu uygulamaların; bir sanat pratiği olarak bireylerin ve toplumların ilerlemesinde, sanatsal ve kültürel gelişimlerinde çok büyük etkileri olmuştur. Asırlardır süregelen baskıresim geleneği, eski iletişim aracı özelliğini yitirmesi sebebiyle bugün için farklı bir misyon üstlenmiştir. Kamu yararına “üst kültür” politikası ile bugünlere kadar kimliğini koruyan baskıresim sanatı, yine farklı amaçlarla da olsa hep ihtiyaç duyulan bir alan olmuştur. Yurtdışında çok fazla örnekleri olan baskıresim etkinlikleri yakın dönemde Türkiye’den katılım bulmaya başlamıştır. Günümüzde de geleceğin ustaları olacak olan bugünün akademisyen, sanatçı ve öğrencilerinin bu etkinliklere daha fazla katılım göstermeleri beklenmektedir. Özellikle sanat eğitiminin ilk edinimlerini örgün eğitim düzeyindeki okullarda alan gençlerin, belli bir temele oturmamış olan kavramları kafalarında olgunlaştırıp geliştirebilmeleri, bu kavramlara somut karşılıklar bulacakları bu tür kültürel ve sanatsal girişimlere bağlıdır. Araştırma kapsamında yurtdışında yakın dönemde baskıresim alanında (exlibris, miniprint vb.) gerçekleşmiş olan bilgilerine ulaşılabilmiş bazı yarışmaların verileri üzerinden Türkiye’den katılımcı sayıları belirlenmeye çalışılmış, ödül ve sergileme durumları değerlendirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Yarışmalı Sergiler, Baskıresim, Yurtdışı Etkinlikler