Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Cilt 5, Sayı 18  2017/10  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
Ufuk İNAL

NO Makale Adı
1507706270 DABBE, GEN VE ADA: ZOMBİLERİN DÜĞÜNÜ FİLMLERİ ÜZERİNDEN TÜRK KORKU SİNEMASINDA ANLATI YAPISI

Sinema tarihi içerisinde korku türünün önemi yadsınamayacak kadar büyüktür. Toplumların en buhranlı dönemlerinde gişe rekorları kıran yapıtlar ortaya çıkmış, sektörel zorlukların yaşandığı dönemlerde korku türü halkı salonlara çekmeyi başarmıştır. Amerika, Avrupa ve Uzak Doğu’da türün kült örnekleri üretilirken Türk sineması bu konuda aşama kat edememiştir. Türk sinema endüstrisinin 2000’li yıllara dek bu türe mesafeli yaklaşılması böylesine büyük bir sorunun arkasında pek çok farklı sebebin bulunduğu gerçeğini gizleyememektedir. Bu sorunlara geniş bir perspektiften bakıldığında cevaplanması gereken farklı türde sorular ortaya çıkmaktadır. Filmlerde kullanılan anlatı yapısı bu çerçevede önemli bir sorun olarak değerlendirilebilir. Bu sorun yapılan çalışmanın sorunsalını oluşturmaktadır. Bu çalışmada Türk sinema tarihi içerisinde yapılmış korku türü denemeleri üzerinde durulmuştur. 2000’li yılların başlarına kadar yapılan eserlerin, türün başarılı örneklerinin uyarlamaları şeklinde olduğu görülmüştür. Bu çalışmada yapılan uyarlamaların nasıl bir anlatı yapısı oluşturdukları ve bu yöntemle ne kadar etkili oldukları sorgulanmaktadır. Bu doğrultuda Dabbe, Gen ve Ada: Zombilerin düğünü gibi yerli yapım uyarlama korku filmleri Bob Foss’un anlatım işlevlerinin ilkeleri doğrultusunda incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Korku, Korku Sineması, Türk Korku Sineması