Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Cilt 5, Sayı 18  2017/10  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
Nezahat DİLEKÇİ

NO Makale Adı
1506553639 TİPOGRAFİ EĞİTİMİ VE İLETİŞİMDEKİ YERİ

Bu çalışmada ülkemizdeki yükseköğretim kurumlarının lisans-önlisans (Güzel Sanatlar Fakültesi (Grafik-Grafik Tasarım-Görsel İletişimTasarımı), Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim İş Eğitimi ABD Anasanat Atölye (Grafik) ve/veya Seçmeli Sanat Atölye (Grafik), Meslek Yüksekokulu (Grafik Tasarım) programlarında eğitimi verilen yazı-tipografi derslerine genel bir bakış açısı ile inceleyerek, yazı-tipografinin iletişimdeki yeri görsel olarak açıklanması amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda seçkisiz olarak örneklenen yazı-tipografi eğitimi veren özel ve devlet üniversitelerindeki lisans ve önlisans programlarının ders içerikleri incelenmiş; yazı, tipografi, kaligrafi, bilgisayar destekli yazı tasarımı, deneysel tipografi, sayısal tipografi vb. şekilde isimlendirilen derslere ilişkin bilgiler dikkate alınmıştır. Araştırma ile elde edilen bilgiler ışığında; eğitim fakültelerinin resim-iş öğretmenliğinde bir yarıyılda eğitimi verilen yazı derslerin Güzel Sanatlar Fakültelerinin ilgili bölümlerindeki derslere nazaran görece az olduğu, güzel sanatlar fakültelerinin grafik tasarım bölümlerinde ise yazı-tipografi derslerine daha geniş bir yelpazede yer verilerek dönemlere dağıtıldığı görülmektedir. İki yılı kapsayan meslek yüksekokullarının grafik tasarım programlarında ise, yazı-tipografi dersinin iki yarıyıl süresince eğitiminin verildiği görülmektedir. Bir başka ifade ile, görsel iletişimin önemli unsurlarından biri olan tipografi eğitiminin yetersizliği, gerek eğitimcilerin gerekse grafik tasarımcıların fikirlerin görsel mesaja dönüşümünde gazete, dergi gibi süreli yayınlarda, afiş, billboard gibi reklam araçlarında, market raflarında yer alan ürünlerin etiket, ambalaj tasarımlarında doğru seçilmeyen yazı karakterlerinin/tekniklerin kullanılmasına dolayısı ile görsel bir şölen yerine görüntü kirliliğine yol açabileceği, alıcıya (hedef kitle) yanlış mesajlar iletmesine neden olabileceği düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Yazı, Tipografi, Tipografi eğitimi, Tipografi ve İletişim