Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Cilt 5, Sayı 18  2017/10  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
Ahmet Salih İKİZ, Sefa ERKUŞ

NO Makale Adı
1506260383 DÜNYA’DA PAMUK FİYATININ BELİRLEYİCİLERİ PİYASA MODELİ UYGULAMASI

Birincil mallar Dünya ekonomik düzeninde önemli bir yer tutar. Pek çok gelişmekte olan ülke tarımsal birincil ürün üretimine bağımlı durumdadır. İnsan ihtiyaçlarını giderme özelliği nedeni ile pamuk bu tür ürünler arasında öncelikli öneme sahiptir. Tekstil sektörü yüksek teknoloji ve yabancı sermaye ihtiyacı duymadığı için gelişmekte olan ülkeler milli gelirlerini bu yatırımlarla arttırabilirler. Pamuk Dünya üzerinde ham ve işlenmiş tekstil ürünü olarak yüksek miktarda ticari işleme sahiptir. Bu nedenle pamuk fiyatlarının öngörülmesi oldukça önemlidir. Bu çalışmada piyasa modeli çerçevesinde pamuk fiyatlarını belirleyen başlıca faktörlerin etkisi incelenerek piyasanın fiyat belirleme gücü tartışılacaktır. Bu kapsamda W.C. Labbys tarafından geliştirilen ve tarımsal birincil mallar için kullanılan piyasa modeli kullanılacaktır. Bu model ile piyasa güçlerinin zaman serisi analizinde Dünya pamuk fiyatlarını belirleme etkisi araştırılak geçerliliğ tartışılacaktır. Böylece arz ve talep başta olmak üzere modeldeki piyasa güçlerinin piyasa ölçeğinde pamuk fiyatlarını belirleme etkisi araştırılacaktır.

Anahtar Kelimeler: Birincil mallar, piyasa modeli, pamuk fiyatı