Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Cilt 5, Sayı 18  2017/10  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
Erol KILIÇ, Süleyman ÖZDERİN

NO Makale Adı
1505560206 OMURGA VE SANAT

Canlı organizmaların anatomik yapısını ve organik bütünlüğünü oluşturan en temel yapı elemanı taşıdıkları omurgalarıdır. Vücudun iskelet yapısını omurga oluşturur. İskeleti oluşturan bütün yapı elemanları omurgaya bağlı olarak, omurganın yapısına göre biçimlendirilmişlerdir. Omurgayla tam bir uyum sağlarlar. Fonksiyonel ilişkileri de organik bir bütün içinde devam eder.Sanat yapıtları da tıpkı organizmalar gibi organik bir bütünlük gösterirler. Her sanat yapıtı onu oluşturan ana eksen üzerinde gelişir. Bu eksen sanat yapıtının omurgasıdır. Sanat yapıtında komposizyonu oluşturan diğer elemanlar bu eksene göre uyum içimde kompoze edilir. Bu nedenle sanat yapıtıyla omurga arasında kavram olarak sıkı bir ilişki vardır. Omurga aynı zamanda sanatçıların esinlendiği, onları etkileyen plastik forma da sahiptir. Omurgayı oluşturan omurlar üst üste ya da yan yana dizilerek muazzam bir tasarım oluştururlar. Modüler bir yapı oluşturması nedeniyle bir çok mimara tasarımcıya, heykeltraşa ve ressama ilham kaynağı olmuştur. Bu çalışma yukarda sözü edilen kavramlar üzerine ele alınmış; omurganın resimle, heykelle, mimarlıkla ve endüstriyel tasarımlarla olan ilişkisi başlıklar halinde örnek verilerek çözümlenmeye çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Omurga ve sanat, Omurga ve heykel, Omurga ve resim, Omurga-mimari, Omurga-form ilişkisi