Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Cilt 5, Sayı 16  2017/8  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
Güllü YAKAR, Adnan TEPECİK

NO Makale Adı
1502761878 EĞİTİM KURUMLARINDA EVRENSEL TASARIM EKSENLİ BİLGİLENDİRİCİ DONATILAR

Tasarımda işlevsellik, günümüz gereksinimleri dahilinde yeni bir boyut kazanmış; “ortalama kullanıcı için işlevsel tasarım” yerine “geniş çeşitlilikte bir kullanıcı grubunun gereksinimlerini eşit biçimde karşılayabilen tasarım” daha çok ihtiyaç duyulur hale gelmiştir. Ürün, hizmet ve mekanların düzenlenmesini kapsayan bu geniş perspektifli yaklaşım evrensel tasarım olarak adlandırılmaktadır. Evrensel tasarım mümkün olan en geniş kullanıcı grubuna hizmet etme amacı taşıması sebebiyle kapsayıcı tasarım olarak da adlandırılmaktadır. Dinamik ve çeşitli kullanıcı profillerine sahip olup, kapsayıcılık kavramına somut örnek teşkil etmeleri sebebiyle; evrensellik ve kapsayıcılık kavramları eğitim kurumları üzerinden açıklanmıştır. Sosyal eşitlikçi tutumları, evrensel tasarım kavramı ile eğitim kurumlarını misyonları bakımından bağdaştıran bir diğer özellik olarak ele alınmıştır. Eğitsel mekan ve hizmetlere eşit ölçüde erişebilmek, eğitime eşit katılımın temin edilebilmesi için önemli bir husustur. Çalışma, eğitim kurumlarındaki bilgilendirici mekan donatılarının evrensel tasarım yaklaşımına göre düzenlenmesindeki esasların incelenmesi amacıyla hazırlanmıştır. Alan yazın bulguları, standart ve yönetmeliklerden elde edilen verilerin derlenmesi yoluyla, evrensel tasarım ilkelerinin pratikteki karşılığı olan teknik düzenlemeler açıklanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Bilgilendirme, erişilebilirlik, evrensel tasarım, işaretleme, kapsayıcı tasarım