Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Cilt 5, Sayı 15  2017/7  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
Gamze ÖZOĞUL, Günseli GÜÇLÜTÜRK BARAN

NO Makale Adı
1502366619 BİR İHTİSASLAŞMA MODELİ: ENGELLİLER İÇİN ULAŞILABİLİR TURİZM TUR PROGRAMI ve TUR FİYATLANDIRMASI ÖRNEĞİ

Özel gereksinimi olan bireyler (hamile, işitme engelli, yaşlılar vb.) turizm endüstrisinde faaliyet gösteren işletmelerin sunduğu ürün ve/veya hizmetteki birtakım eksiklikler nedeni ile seyahat ve tatil satın alma kararından vazgeçebilmektedir. Seyahat ve tatil bu büyük azınlığın, toplumun diğer kesimleri ile kaynaşmalarında önemli bir rol oynarken aynı zamanda turizm endüstrisi için de önemli bir fırsat oluşturmaktadır. Ancak, turizm endüstrisindeki işletmeler bu pazarda faaliyet göstermek için bazı yatırımlar yaparak seçilebilir olmak durumundadır. Bu bakımdan çalışmada, alanında ihtisaslaşmak isteyen X seyahat acentası için ulaşılabilir turizmde engellilere yönelik bir tur programı ve tur fiyatlandırması model olarak sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Sağlık turizmi, ulaşılabilir turizm, ihtisaslaşma, tur programı, tur fiyatlandırması