Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Cilt 5, Sayı 15  2017/7  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
Hatice BULDUK, Kerem KÖKER

NO Makale Adı
1500580912 YENİ ÇAĞA ADAPTASYON İÇİN PIAAC SONUÇLARI NASIL OKUNMALI?

Endüstri 4.0’ın konuşulmaya başlanmasıyla, toplumbilimciler; oluşacak yeni üretim ve yönetim biçimlerini, iletişim olanaklarını, istihdam şekillerini, değerleri, kısaca toplumsal yapıyı tanımlamak ve isimlendirmek için çalışmaya başladılar. Dünyanın, Robert R. Reich'ın “Müthiş Düzen Çağı” olarak adlandırdığı Bilgi Toplumu tanımlamasından artık tatmin olamadığı ve daha mükemmel olan düzeni aradığı açıktır. Dünya yeni bir çağa adım atmak üzereyken, Türkiye içinde bulunduğumuz çağı yakalayabilmiş ve gereklerini yerine getirebilmiş midir? Bu soruya cevap arayacağımız bu çalışmada, merkeze PIAAC (The Programme for the International Assessment of Adult Competencies - Uluslararası Yetişkin Becerilerinin Ölçülmesi Programı) sonuçları değerlendirmelerini alarak, Türkiye olarak eksiklerimizi belirleyecek ve bu eksiklerin sonuçları üzerinde duracağız.

Anahtar Kelimeler: Endüstri 4.0, PIAAC, Yetişkin Becerileri, Bilgi Toplumu, Teknoloji yoğun Ortamlar, Bilişim Teknolojileri.