Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Cilt 5, Sayı 14  2017/6  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
Vedat ACAR, Eda AVCI, Birsen ERAT

NO Makale Adı
1500020769 BİRGİ’NİN TURİSTİK BİR DESTİNASYON OLARAK SWOT ANALİZİ KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ

SWOT analizi, turistik bir destinasyonda var olan turizm potansiyelinin değerlendirilmesi için kullanılan analiz yöntemlerinden birisidir. Bu araştırmada da İzmir ili sınırları içinde bulunan Birgi, turistik bir destinasyon olarak üstünlükler, zayıflıklar, fırsatlar ve tehditler açısından incelenmiştir. Birgi, tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmış bir kenttir. Bu nedenle bölge, özellikle Türk dönemi yapıları ile kültür turizmi ve inanç turizmi açasından önemli bir potansiyele sahiptir. Diğer yandan bölgenin coğrafik konumu, kış turizmi, yayla turizmi ve kamp karavan turizmi gibi birçok alternatif turizm türünün gelişmesine olanak tanımaktadır. Bölgede foto safari, botanik turları, yamaç paraşütü, mağaracılık, olta balıkçılığı, su sporları, dağcılık ve bisiklet turları gibi çeşitli turistik aktiviteler düzenlenebilmektedir. Yapılan analiz sonucunda, bölgenin sahip olduğu olumlu yönlerin yanı sıra bazı olumsuz yönlerinde var olduğu saptanmıştır. Araştırmanın sonuç bölümünde ise, elde edilen bulgular değerlendirilmiş ve bölgedeki turizm potansiyelinin daha etkin kullanılması ve sürdürülebilir gelişimi ile ilgili öneriler sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Birgi, kültürel varlıklar, turizm potansiyeli, SWOT analizi.