Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Cilt 5, Sayı 10  2017/2  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
Turan ENGİNOĞLU, Yurdagül KILIÇ

NO Makale Adı
1490967488 BURHAN UYGUR’UN “KÖŞK KAPISI” ADLI ESERİNE GÖSTERGEBİLİMSEL BİR YAKLAŞIM

Bu çalışmada, Çağdaş Türk Resim Sanatının öncü ressamlarından biri olan Burhan Uygur’un “Köşk Kapısı” adlı eseri, dil dışı göstergeler bağlamında incelenerek göstergebilimsel yöntemle çözümlenmiştir. Günümüz dünyasında hızla yayılan ve gün geçtikçe ihtiyaç duyulan bir bilim dalı haline gelen göstergebilim, dilbilimdeki etkisini plastik sanatlarda da göstermeye başlamıştır. Çalışmanın amacı plastik sanatların temelini oluşturan değerleri gösteren ve gösterilen açısından irdelemek ve yorumlamaktır. Sanatçının “Köşk Kapısı” isimli çalışmasının, göstergebilim çerçevesinde incelenmesi, bir sanat eserini eleştirebilmek ve aynı zamanda görünenin ardındaki yan anlamları okuyabilmek adına oldukça önemlidir. Göstergebilimsel bir bakış, anlamlamayı ve yorumlamayı daha bilimsel ve daha anlaşılır hale getirir.

Anahtar Kelimeler: Göstergebilim, Burhan Uygur, Plastik Sanatlar, Çağdaş Sanat