Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Cilt 5, Sayı 10  2017/2  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
Sabriye ÖZTÜTÜNCÜ

NO Makale Adı
1490188317 SANAT VE DONANIM MALZEMESİ OLARAK KOLAJ ÖRNEĞİ

Disiplinlerarası Sanat’ın hakim olduğu popüler kültürün tüm olanaklarının kullanılabildiği Pop Sanat akımı, modern sanatın içinde ortaya çıkmış ve gelişmiştir. Kübizm ve Dadaizm’le de beliren akım günümüze kadar görebileceğimiz tüm disiplinlerarası sanatın belirtilerini göstermiştir. Bu anlamda düşünce sınırlarını zorlayan yaklaşımıyla, Pop Sanat akımı öncülerinden olan Richard Hamilton’nun “Günümüz Evlerini Bu Denli Farklı, Çekici Kılan Tam Olarak Nedir?” isimli kolajı bu anlayışın en ses getiren oluşumu ve Pop Sanat’ın ilk kolajı olma örneği olarak gösterilebilir. Modern sanat akımları üzerinden oluşturulan disiplinlerarası sanat eserleri, Pop Sanat, Kübizim ve Dada gibi akımları benimseyen sanatçılara daha özgür ifade olanağı sağlayarak çeşitli konu malzemeleri ile gerçek bir ironi yaratmayı başarmıştır. Etkilendikleri dönem süresince üretken olan sanatçıların kullandıkları yeni yöntemler ve teknikler kültürel değişim, endüstrileşme, teknolojik yenilikler, sosyal ve ekonomik değişimlerle birlikte farklı bir ivme kazanmıştır. Sanatçılar eserlerinde boyanın yanısıra hazır nesne ve hazır malzeme ile kolaj, asamblaj gibi bir araya getirme tekniklerini kullanmaya başlamışlardır. Bu bağlamda araştırma konumuz makalede, Sanatçı Richard Hamilton’nun “Günümüz Evlerini Bu Denli Farklı, Çekici Kılan Tam Olarak Nedir?” isimli eseri incelenmiş, sanat ve donanım malzemesi olmasına ilişkin çözümlemeler yapılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Popüler Kültür, Tüketim Kültürü, Pop Sanat, Kolaj, Hazır Malzeme