Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Cilt 5, Sayı 10  2017/2  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
İsmail ABALI

NO Makale Adı
1490126278 İŞLEVLERİ BAĞLAMINDA MUTFAK EŞYALARI

Toplumun ihtiyaçları bağlamında sözlü ya da maddi folklor ürünlerinin fonksiyonlarını inceleyen işlev teorisi ile ilgili bilgilerin verileceği bu çalışmada, ayrıca, eski devirlerden bu yana çeşitli değişimler gösteren Türk mutfak kültürüne ve kullanılan eşyalara değinilecektir. Bu doğrultuda söz konusu mutfak araç-gereçlerinin fonksiyonları tespit edilip değerlendirilecektir.

Anahtar Kelimeler: Mutfak eşyaları, Türk mutfağı, İşlev Teorisi