Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Cilt 5, Sayı 10  2017/2  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
Sevgi ERGÜN, Süleyman ŞAHİN

NO Makale Adı
1488891420 İŞLETME TALEP TAHMİNİ ÜZERİNE LİTERATÜR ARAŞTIRMASI

Şirketler olayları doğru bir şekilde anlamalı ve mevcut durumlarını korumak ve geliştirmek için iyi bir plan çerçevesinde uygun çözümler üretmelidir. Şirketler için hayatta kalma ihtimali artan rekabet ortamında bu öngörülerin doğruluğuyla paraleldir. Bu düşünceye göre, talep tahmininin tüm şirketler için yaşamsal önemi vardır. Tahminin amacı, şirketlerin gelecekte karşılaşabileceği durumları, farklı veri ve teknikleri kullanarak öngörmek ve önceden işlem yapmaktır. Talep tahmini, gelecekte belirli bir süre için bir ürünün veya bir şirketin bazı ürünlerinin talep seviyesini belirlemektir.Şirketler için kritik olan talebi tahmin etmek için kullanılan birçok yöntem vardır. Bu çalışmada, talep tahmin yöntemleri açıklanmış ve literatür taraması yapılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Talep tahmini, Literatür çalışması.