Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Cilt 5, Sayı 10  2017/2  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
Murat AYDIN

NO Makale Adı
1488546586 TÜRKİYE'DE İSLAMİ TURİZMDE TEŞVİK YETERSİZLİĞİ

"İslami Turizm" son yıllarda dünya turizm sektörünün gündemine girmiş, Müslüman nüfusa sahip olmayan ülkelerin bile dikkatini çekmiş bir kavramdır. Bu yeni turizm sektörünün gelişmesine yönelik bazı çalışmalar ülkemizde de yapılmaktadır. Hatta dünyada faaliyet gösteren İslami turizm işletmelerinin yarısı Türkiye'de bulunmaktadır. Ülkemizde İslami turizmin, turizm sektörü içerisindeki payı yaklaşık %4 civarındadır. Ekonomik büyümeyi, istihdamın artmasını ve dış ticaret açığını azaltmayı hedefleyen Türkiye için bu oran oldukça yetersizdir. Çalışma, Türkiye'de İslami turizme ilişkin teşvik düzenlemelerini konu edinmektedir. Bu kapsamda belge tarama yöntemi ile üç kanun, bir bakanlar kurulu kararı ve bir adet stratejik plan incelenmiştir. Türkiye'de turizm sektörüne ilişkin çeşitli teşvik düzenlemeleri tespit edilmesine rağmen, maalesef "İslami Turizm" ile ilgili bir düzenleme ya da planlamaya rastlanamamıştır. Turizm sektörünün gelişebilmesi için, İslami Turizme ilişkin teşvik düzenlemelerinin yapılması gerektiği düşünülmektedir. Çalışmanın sonunda teşvik konusunda bazı önerilerde bulunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: İslami turizm, helal turizm, teşvik mevzuatı