Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Cilt 5, Sayı 9  2017/1  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
Topçugül NARMAMATOVA

NO Makale Adı
1488272394 ULUSLARARASI HABER AKIŞI BAĞLAMINDA KIRGIZİSTAN’DA HABER AJANSLARI VE HABER KAYNAKLARI

İletişimin gelişmesi zaman ve mekan sınırını ortadan kaldırmıştır. Bu durum aynı zamanda ülkeler ve toplumlar arasındaki bilgi alışverişinin hızlanmasını beraberinde getirmiş ve toplum bireylerine dünyada olup biten haberlerden anında haberdar olma olanağını sağlamıştır. Dolayısıyla da dünyada bilgiye ve teknolojiye sahip olan ülkeler diğer gelişmekte olan ülkeler üzerinde üstünlük kazanmaya başlamış ve elinde bulundurduğu iletişim ve teknolojik altyapı sayesinde bu ülkeleri hem ekonomik-politik açıdan, hem de kültürel ve ideolojik açıdan yönetecek hale gelmiştir. Uluslararası haber dağıtımında üstün olan ülkeler az gelişmiş olan ülkeler üzerinde egemenlik kurmakta ve elinde bulundurduğu uluslararası medya kuruluşlarıyla da kurduğu bu egemenliği pekiştirmektedir. Gelişmekte olan ülkelerdeki medya kuruluşlarının can damarı halinde olan bu uluslararası medya holdingleri kamuoyunu etkilemek ya da ilgisiz kılmak amacıyla haber seçimlerini bir takım siyasal, ekonomik ve diplomatik ölçütlere göre belirlemektedir. Ayrıca gelişmekte olan ülkelerdeki olup biten olaylar ancak “süper güçlere” bağlı olduğu zaman uluslararası medya kuruluşları tarafından habere dönüştürülmektedir. Böylelikle uluslararası haber ajanslarının yaptığı haberler Kırgızistan gibi gelişmekte olan ülkelerin ne çıkarlarını ne de toplumsal gerçeklerini yansıtmaktadır. Bu makalede uluslararası haber akışı bağlamında Kırgızistan’daki haber ajanslarında yayımlanan dış haberler ve bu haber kaynakları incelenmiş ve tek yönlü haber akışından haber ajanslarının ne denli etkilendiği açıklanmaya çalışılmıştır. Araştırmada yöntem olarak literatür taraması ve içerik analizi kullanılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Uluslararası medya, haber akışı, Kırgızistan, haber ajansları, haber kaynakları