Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Cilt 5, Sayı 9  2017/1  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
Handan AKSÜYEK, Hatice BİÇEN YILMAZ

NO Makale Adı
1485923138 KUR RİSKİNİN İNŞAAT PROJELERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ VE KORUNMA YÖNTEMLERİ

Son zamanlarda döviz kurlarında meydana gelen aşırı değişimler tüm sektörlerde olduğu gibi, inşaat işletmelerini de önemli ölçüde etkilemiştir. Döviz kurlarındaki artış, dövize dayalı borcu olan işletmelerde negatif yönde zararlı etkiler oluşturduğu gibi, dövize dayalı alacağı olan ya da yatırımlarını dövize endeksleyen inşaat işletmelerinde pozitif yönde faydalı etkiler sağlamaktadır. Bu bağlamda, önceden bilinmesi mümkün olmayan ve spekülatif olaylar sonucu meydana gelen döviz kurlarındaki bu ani değişim kur riski olarak ortaya çıkmaktadır. Kurdaki dalgalanmalar, dövize dayalı iş yapan bütün işletmelerde olduğu gibi, inşaat işletmelerinin de önceden belirledikleri maliyet ya da kar hedeflerinin başarısını ya da başarısızlığını etkileyen önemli unsurların başında gelmektedir. Bu nedenle, maliyetleri ve gelirleri farklı para birimlerinden oluşan inşaat sözleşmelerinde firmalar kur riskinden korunmak amacıyla hedging yöntemlerine başvurmalıdırlar. Korunma yöntemlerinin başlıca araçları ise, forward, futures, swap ve opsiyon sözleşmeleri gibi türev ürünleridir. Bu çalışmada, kurdaki dalgalanmaların inşaat projelerinin tamamlanma maliyetleri üzerindeki etkisi incelenmiştir. Ayrıca, inşaat işletmelerini her iki yönde etkileyen kur riskinden, olumsuz
etkilenmeleri gidermek amacıyla firmaların kullanabilecekleri araçlar karşılaştırmalı olarak değerlendirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: İnşaat İşletmeleri, Döviz, Kur riski, Hedging, Türev Ürünleri,