Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Cilt 5, Sayı 15  2017/7  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
Rana SAĞIROĞLU

NO Makale Adı
1485862100 LORRIE MOORE’UN “HOW TO BE AN OTHER WOMAN” ÖYKÜSÜ ÜZERİNE BİÇEMBİLİMSEL BİR ANALİZ

Biçembilimsel çalışmalar, edebi metinleri yorumlamanın ötesine götürmeyi amaçlar. Bu amaca ulaşmak, yani metin okumalarına bilimsel bir taraf kazandırmak için biçembilimsel kategoriler altında geniş çaplı dilbilimsel veriler sunar. Böylece anlaşılmaktadır ki, biçembilimin çabası, dilbilimin ve edeiyatın birbirinden ayrılmaz parçalar olduğunu ortaya koymaktır. Edebi eleştiri için somut zeminler hazırlayan biçembilim çalışmaları, bir yazarı tek ve oijinal yapan parmak izlerini ortaya koyar. Bu çalışmada, çağdaş Amerikan yazar Lorrie Moore tarafından yazılan “How to be an Other Woman” adlı öykü Moore’u öne çıkan bir öykü yazarı yapan özellikleri ortaya koymak için sözcüksel, dilbilgisel, söz sanatları ve anlatım kategorieri altında biçembilimsel açıdan incelenmek üzere seçilmiştir.

Anahtar Kelimeler: biçembilim, Amerikan kısa öyküsü, Lorrie Moore, edebiyat, dilbilim.