Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Cilt 5, Sayı 9  2017/1  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
Tuğba AKDAL

NO Makale Adı
1485380670 YAZILI BASIN VE ELEKTRONİK MEDYADA HABER KALİTESİNDEKİ FARKLILIKLAR VE GÜVENİLİRLİK OLGUSUNUN İNCELENMESİ

Elektronik basın olgusu, geleneksel haberleşme ve gazetecilik faaliyetlerini değişime uğratan yeni bir habercilik alanı olarak ortaya çıkmıştır. Elektronik ortamın haberciliğe kazandırdığı en önemli nitelikler; hız, zaman ve maliyet konuları üzerine olmuştur. Ayrıca elektronik ortamın habercilik alanında yerini almasıyla birlikte güç dengeleri yer değiştirmeye başlamış ve sıradan bireyler olarak okur, yazılı ortamın geleneksel biçimindeki pasif formundan sıyrılmıştır. Bunun sonucunda ise gündelik hayatın önemli bir parçası ve bir yaşam alışkanlığı haline gelen elektronik ortam, habercilik faaliyetlerinin medya profesyoneli olan gazetecilerden sıradan bireylere geçmesini sağlamış ve sıradan bireyler haberin hem okuru hem de üreticisi konumuna yükselmiştir. Elektronik ortamın haber ve haberciliğe kazandırdığı nitelikler yanında, haberin kalitesi konusunda da meydana gelebilecek değişiklikler, kuşku yaratan tartışma konuları olarak ortaya çıkmaktadır. Bu konuda elektronik ortam haberlerinde editoryal ve hukuksal denetimin azlığı, bilgi kaynağının sayısı ve güvenilirliği, biçimsel formun düzeni ve içeriğin yeterliliği ile ilgili sorunlar, en sık tartışılan konular arasındadır. Medya profesyonelliğinin el değiştirdiği bu yeni medya düzeninde, okurun haberin yaratıcısı olması noktasında bu sorunların yaşanması ihtimali bulunmaktadır. Ancak geleneksel basın araçlarının yazılı ortamda yıllardır sürdürdüğü habercilik eğilimi ve çizgisini, kendilerine ait internet haber sitelerinde nasıl sürdürdüğü sorusu, okur güvenilirliğini ve imaj algısını doğrudan etkileyen bir faktör olarak ayrıca incelenmesi gereken bir konudur. Bu çalışmada, geleneksel basın araçları olan gazetelerin yazılı ve elektronik ortamda nasıl bir yayıncılık eğilimi ortaya koyduğu sorusu, manşet haberlerin her iki ortamda da incelenmesi yoluyla cevaplanmaya çalışılmıştır. Bu konuda Cumhuriyet ve Hürriyet gazetelerinin 15 günlük yazılı manşet haberleri iki ortamda da biçimsel ve içeriksel olarak incelenmiş ve analiz edilen toplam 100 haber, aradaki farklılık ve aynılıklara göre sayma ve tanımlama yöntemiyle tablolaştırılmıştır. Ancak mecralara göre gerçekleşebilecek değişimlerin, okurdaki gazete imajı ve güvenilirlik algısını doğrudan etkileyebilecek olması durumu söz konusu olduğu için bu noktada da, araştırmada önceden belirlenmiş öğrenci ve akademisyenlerden oluşan 10 kişilik bir grup ile ‘odak grup çalışması’ gerçekleştirilmiş ve gazetelerin mecralara göre değişen kimliği ve niteliği hakkında okurdaki güvenilirlik algısı anlaşılmaya çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Elektronik Basın, Haberin Değişen Kimliği, Haber Kalitesi, Odak Grup, Güvenilirlik