Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Cilt 5, Sayı 9  2017/1  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
Ufuk İNAL, Elif ŞEVİK

NO Makale Adı
1484897091 TÜRKİYE'NİN EN ÇOK DİNLENEN 10 RADYOSUNUN FACEBOOK KULLANIMI

Kitle iletişim araçları her geçen gün farklı bir yapıya bürünmektedir. Uzak ile iletişime geçmek için bir zamanlar ateşin kullanıldığı düşünüldüğünde, son yüzyıldaki gelişmelerin önemi şaşırtıcı derecede büyüktür. Günümüz iletişim sistemleri bireylerin cep telefonları, bilgisayarlar ve farklı mobil aygıtlar kanalıyla internet destekli platformlar sayesinde aynı anda birçok yerde etkin olarak bulunabilmesini mümkün kılmaktadır. Facebook, Twitter ve Instagram gibi kullanım amaçlarının ve yöntemlerinin farklılaştığı bu platformlar dünyanın farklı yerlerinden milyarlarca kullanıcıya sahiptir. Genel olarak sosyal platformlar olarak bilinen bu yapılar sadece bireylerin değil kurum ve kuruluşların da faydalanabileceği çeşitli olanaklar sunmaktadır. Bugün bakıldığında birçok kurum ve kuruluşun sosyal platformlarda yer aldığı görülmektedir. Yapılarına göre bu kurum ve kuruluşların sosyal platformları kullanılış amaçları ve şekilleri değişkenlik göstermektedir. Sosyal platformların kitle iletişimindeki etkisini gösteren yegâne örnek kitle iletişim araçlarının bu platformları kullanmasıdır. Bu çalışmada en eski kitle iletişim araçlarından biri olan radyonun bu yapıları hangi ölçüde, hangi etkiyle ve hangi amaçla kullandığı konusu üzerinde durulmuştur. Bu doğrultuda Türkiye’de kullanıcı potansiyeli ve sıklığı açısından diğer sosyal platformlardan önde görünen Facebook’ta, Türkiye’nin en çok dinlenen 10 radyosunun kullanım şekilleri incelenmiştir. Bununla birlikte belirlenen radyoların Facebook profil kullanımları ve içerik oluşturma biçimleri üzerinde durulmuştur. Son olarak ise radyoların dinlenme oranları ve Facebook hareket dökümleri arasındaki bağlantı sorgulanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Radyo, Facebook, Facebook Kullanımı