Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Cilt 5, Sayı 9  2017/1  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
Aslı ÇIK

NO Makale Adı
1484791825 TELEVİZYON REKLAMLARINDA TOPLUMSAL CİNSİYET ROLLERİNİN YENİDEN ÜRETİLMESİ ÜZERİNE BİR İNCELEME (1970’lerden 2000’li Yıllara)

Bu makalede değişen yaşam koşulları ile beraber toplumsal cinsiyet rollerinin de değişime uğraması, televizyon reklamlarındaki toplumsal cinsiyet rollerinin yeniden üretilmesi ve değişimin televizyon reklamlarına yansıması, bu değişim ve yansımanın yeterli olup olmadığı incelenecektir. Ana amacı bir düşünce üretmek ve o düşünceyi hedef kitleye iletmek olan reklamlar satış pazarlama stratejisi olmasının yanı sıra etkili bir görsel kitle iletişim aracıdır. Kitle iletişim araçları kadın erkek rollerinin belirlenmesinde toplumdan beslendiği gibi geniş kitlelere ulaşması bakımından topluma yön verebilecek güçte olması açısından da önemlidir. Reklamlar, gün geçtikçe kişisel ve toplumsal hayata yerleşmektedir. Toplumsal cinsiyet kavramı içerisinde toplum tarafından atfedilen roller televizyon reklamlarına yansımaktadır. Sosyal hayattaki hukuksal, toplumsal değişim ile birlikte kadın erkek rollerinde de değişimler yaşanmaktadır. 1970’li yıllarda toplumda hâkim olan ataerkil düzende erkek egemen yapı daha belirgin iken 1980’lerden sonra feminizmin yükselişi ve kazanılan yasal haklar ile birlikte daha eşitlikçi bir düzen kurulmaya başlanmıştır. 2000’ler ile birlikte kadın, bir birey olarak her alanda var olabilecek haklara sahip olmuştur. Ancak toplumda hâkim olan ataerkil zihniyeti nedeniyle istenilen düzeye gelinememiştir. Bu makalede 1972 yılında Türkiye’de ilk televizyon reklamının yayınlanmasından itibaren gıda, temizlik, beyaz eşya gibi farklı sektörlerden ve alanlardan seçilmiş reklam filmleri örnekleri ile değişen toplumsal cinsiyet rolleri incelenmiştir. Sonuç olarak sosyal hayattaki değişimlere paralel olarak reklamlardaki kadın erkek rollerinde de değişimler olmuştur. Ancak bu değişim sosyal hayattaki gibi yeterli düzeyde değildir. Geleneksel yargılar reklam filmlerinde de devam etmektedir.

Anahtar Kelimeler: Televizyon reklamları, toplumsal cinsiyet rolleri, değişim