Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Cilt 5, Sayı 9  2017/1  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
Gülfizar ÇAYLI, Filiz Nurhan ÖLMEZ

NO Makale Adı
1484742063 DENİZLİ İLİ SERİNHİSAR İLÇESİ ÜÇ ETEKLERİ

Geleneksel kültürümüzün bir parçası olan yöresel giyim, günümüz modası dışında kalan, geçmişten bugüne toplumların kültürünü yansıtan giyim tarzıdır. Bindallı, peştamal, holta, salta, üç etek gibi yöresel giyim elemanları endüstriyel gelişme ve modern yaşantı nedeniyle sürekli değişim içinde olup zamanla unutulmaktadır. Üç parça etekten meydana geldiği için üç etek olarak anılan bu yöresel giysi gerek tarihi devirlerde gerekse günümüzde geleneksel Türk kadın giyiminin en yaygın, en çok kabul gören, özel bir modeli olmuştur. Kaybolmaya yüz tutan yöresel giyim elemanlarını tespit etmek, tanıtmak ve geleceğe taşımak gerekmektedir. Denizli İli Serinhisar İlçesinin yöresel giysilerinden olan üç etek günümüzde düğünlerde giyilmekte ve sandıklarda saklanmaktadır. Serinhisar İlçesinde kadınlar düğünlerde üç eteğin altına, kendi kumaşından beli ve bilekleri boğumlu şalvar, üç eteğin içine saten veya bürümcük kumaştan yapılmış bol, dökümlü göynek giyerler. Üç eteğin beline dokuma kuşak sarılır ve başa tel kırma başörtüsü örtülürken ayağa da yün çorap giyilerek yöreye özgü geleneksel giyim biçimi oluşturmuştur. Yöre kadınlarıyla yapılan karşılıklı görüşmelerle eskiden kullanılmış ve günümüzde kullanılmakta olan üç etekler tespit edilmiştir. Üç eteklerin dikiş özelliklerine göre teknik çizimleri yapılmış, renk, desen, kumaş, biçim, model, süsleme ve kullanım özellikleri incelenerek fotoğrafla belgelenmiştir. Toplamda ulaşılabilen 21 adet üç etek örneğinin 6’sının arşivlenebilecek özellikte olduğu sonucuna varılmış ve detayları makalede anlatılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Denizli İli, Serinhisar İlçesi, yöresel giysi, üç etek, süsleme.