Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Cilt 5, Sayı 9  2017/1  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
Gülden Filiz ÖNAL

NO Makale Adı
1484565299 ORTADOĞU ÜLKELERİ MİLLİ MARŞLARININ SÖZ VE MÜZİK BİÇİMİ AÇISINDAN İNCELENMESİ

Marşlar bir milletin ortak duygularını, heyecanlarını, ümitlerini, birlikte var olma ve yaşama azmini, milli birlik duygularını terennüm eden, müzikli olarak söylenen manzum metinlerdir. Bireyler marşlar sayesinde, mensubu oldukları milletin dünyaya bakışı, tarihi geçmişi ve değer yargılarını dile getirmiş olurlar. Bu yönüyle milli marşlar, milleti oluşturan bireyler düzeyinde ortak bir payda oluşturarak, aidiyet duygusunun sürekliliğini sağlar ve birleştirici bir güce sahiptir. Bu çalışmada, yıllardır büyük çatışmalarla anılan Ortadoğu ülkelerinin milli marşları, söz ve müzik açısından incelenmiştir. Bu amaçla, random (rastlantısal) yöntemiyle örneklem gurubu oluşturulmuştur. Örneklem gurubunda yer alan ülkeler sırasıyla: Birleşik Arap Emirlikleri, İsrail, Lübnan, Mısır, Suriye ve Türkiye’dir. Çalışmada yer alan ülkelerin milli marşlarının müzik biçimine ilişkin bazı temel unsurları (ton, tempo, ölçü sayısı ve tartım kalıpları) incelenmiş; dört tanesinin majör tonda, iki tanesinin ise minör tonda bestelendiği, hepsinin 4/4 lük ölçü sayısında ve yürüyüş temposunda olduğu, tartım kalıpları çeşitliliğinde ise bir marşta 3, iki marşta 4, bir marşta 5 ve iki marşta 6 farklı kalıp kullanıldığı tespit edilmiştir. Edebi metin olarak değerlendirilen sözler ise başta millet olma duygusuna hitap eden bayrak ve vatan olmak üzere, politik gelişmeler, ulusal kahramanlar, ülke coğrafyası, ordu, tarihsel kişi ve olaylara kadar pek çok konuyu anlatmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Ortadoğu, milli marş, söz, müzik.