Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Cilt 4, Sayı 8  Güz 2016  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
Fatma SARIASLAN

NO Makale Adı
1478283859 AMEN. FİLMİNDEKİ RICCARDO FONTANA KARAKTERİNİN KOHLBERG’İN AHLÂK GELİŞİM EVRELERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Bu çalışmada yönetmenliğini Constantin Costa-Gavras’ın yaptığı 2002 yılı yapımı “Amen.” filminin ana karakterlerinden olan Riccardo Fontana’nın Kohlberg’in ahlâk gelişim evreleri açısından değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. Filmde II. Dünya Savaşı sırasında Almanya’da, biri orduda görevli olan SS Subayı Kurt Gerstein diğeri de kilisede görevli bir din adamı olan Riccardo Fontana’nın Hitler’in soykırım politikasını dünyaya duyurma çabaları konu alınmaktadır. Film, bu iki ana karakterin soykırım politikasına karşı bitip tükenmeyen bir çaba ile nasıl karşı koymaya çalıştıklarını, bunu dünyaya duyurmak için neler yaptıklarını ve etik olarak inandıklarının kendilerini koruma dürtüsünün önüne geçerek nasıl bir mücadele verdiklerini çarpıcı bir şekilde anlatmaktadır. SS subayı olan Kurt Gerstein, bitip tükenmeden suçları kınamakta, müttefikleri, Papa’yı ve Alman kilisesini bu konuda uyarmakta, fakat aynı zamanda da kamplarda kullanılan Zyklon B gazını sağlamaktadır. Kilisede görevli bir Cizvit olan Riccardo Fontana ise, tüm bu soykırıma sessiz kalan Vatikan’da sessizliği bozmaya çalışan bir din adamıdır. İşte bu makalede okuyucu, filmdeki Riccardo Fontana karakterinin Kohlberg’in ahlâk gelişim evreleri açısından bir değerlendirilmesini bulacaktır.

Anahtar Kelimeler: Gelişim Psikolojisi, Kohlberg, Ahlâk Gelişim Kuramı.