Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Cilt 4, Sayı 8  Güz 2016  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
Kemal ULUDAĞ, Nesrin YEŞİLMEN

NO Makale Adı
1471438148 GERÇEKLİĞİN DÜŞSEL SERAMİK HALİ: TALKING TO ME

Tsang Cheung Shing ismiyle de bilinen Hong Kong'lu seramik sanatçısı ve heykeltraş Johnson Tsang, kullandığı metal ve porselen ile soyut ve mecazi sanat arasındaki çizgiyi yok ederken gerçek imajları düşsel gerçeklik-sürreal bir biçimde izleyiciye aktarmaktadır. Sanatçının çalışmaları arasında sıçrayan sular, öpüşen kahveler, su içine işlenmiş suratlar, ejderhalar ve eriyen figürler görmek mümkündür. Tsang eserlerinde, alışık olmadığımız bir hayal gücü kullanarak gerçeklik kavramına yeni bir boyut kazandırmaktadır. Metal ve seramik heykelleri genelde cansız bir objeyle bir insan figürü arasında ilişki kurmaktadır. Sıvıların tahmin edilemez yapıları ve ani değişkenliklerini katı forma dönüştürerek izleyicinin ilgisini çekmeyi başarmaktadır. Bu makalede ise sanatçının “Talking To Me” adlı yapıtı analiz edilecek olup, bu yapıt üzerinden sanatçının tekniği ve özellikle anlatımı araştırılmaya çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Johnson Tsang, Seramik, Düşsel Gerçeklik.