Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Cilt 5, Sayı 9  2017/1  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
Nazmi EROĞLU, Gül ERBAY ASLITÜRK

NO Makale Adı
1463985814 TURİZMDE ÇAĞDAŞ SANAT ETKİNLİKLERİ: ULUSLARARASI İSTANBUL BİENALİ ÖRNEĞİ

Çağdaş bir sanat etkinliği olarak bilinen bienaller iki yılda bir organize edilmekte ve düzenlendiği kentlerden ismini almaktadır. İlk olarak İtalya’nın Venedik kentinde Venedik Bienali olarak düzenlenen bu etkinlikler bienal adını da ilk kez burada kullanmıştır. Bienaller dünyanın birçok kentine ulaşmış ve bu kentlerde sosyal ve kültürel katkıların dışında ekonomik katkılarda sağlamıştır. Türkiye’de 1987 yılından itibaren düzenlenen Uluslararası İstanbul Bienali’ de Türkiye’de sağladığı katkılar bakımından yeterince tanınmamakta ve yarattığı potansiyelin farkına varılmamaktadır. Özellikle Turizm alanında bienallerin sağladığı ve sağlayabileceği katkılara dikkat çekmek gerekmektedir. Çalışmada, bienaller çağdaş sanat etkinlikleri olarak, etkinlik turizmi içerisinde incelenmektedir. Bienaller, literatür çerçevesinde turizm ile ilişkilendirilmekte ve bienallerin etkinlik turizmi içerisindeki konumu belirtilmektedir. Türkiye’de Uluslararası İstanbul Bienali örneği ele alınırken, turizmde çağdaş sanat etkinlikleri üzerine bir değerlendirilmede bulunulmaktadır. Çağdaş sanat etkinliklerinin turizmde yaratabileceği potansiyelin ve turizm bienal arasındaki ilişkilerin anlaşılabilmesi için bir takım öneriler ve örnekler getirilmeye çalışılmaktadır. Ayrıca uluslararası düzeydeki diğer bienaller hakkında bilgi verilmektedir. Çalışmadaki temel amaç Türkiye’deki çağdaş sanat etkinliklerinin en güçlü örneklerinden birisi olan Uluslararası İstanbul Bienali’nin turizm açısından destinasyona sağladığı ve sağlayabileceği katkılara, etkinlik turizmi kapsamında dikkat çekmek ve Türkiye’de etkinlik turizminin önemi vurgulanmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Çağdaş Sanat Etkinlikleri, Etkinlik Turizmi, Bienal, Uluslararası İstanbul Bienali.