Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Cilt 4, Sayı 7  Bahar 2016  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
İsmail ABALI

NO Makale Adı
1458992296 GÜNÜMÜZDEKİ BAZI SOSYAL GRUPLARDA ERGİNLENME ÜZERİNE DÜŞÜNCELER


İlkel atalarımızdan bugüne kalan miraslardan biri de erginlenme inanç ve ritüelleridir. Tarih boyunca çeşitli etmenlere bağlı olarak değişen bu ritüeller, farklı zaman dilimlerinde ve değişik toplumlarca farklı şekillerde uygulanmıştır. Din ve kültür değişikliklerine rağmen kaybolmayan erginlenme ritüelleri, bugün dahi canlı bir şekilde yaşamaktadır. Öncelikle grup kültürü ve folkloru hakkında kısa bilgiler verilen bu çalışmada, tarihi süreci içinde geçiş dönemleri ve erginlenme uygulamalarına değinilmiştir. Çalışmanın inceleme bölümünde ise günümüzde mevcut olan sosyal gruplardan yurtta kalan öğrenciler, zeytin işleyen çiftçiler ve askerlerin grup değer ve kültürleri bağlamında erginlenme uygulamalarına yer verilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Geçiş Dönemleri, Erginlenme, Grup Folkloru