Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Cilt 3, Sayı 6  Güz 2015  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
Şureddin MEMMEDLİ

NO Makale Adı
1450107271 GÜRCİSTAN'DA YAŞAYAN TÜRK FOLKLORUNUN TEMEL MOTİFLERİ

Günümüzde Gürcistan'da meskûn olan Azerî / Karapapak Türkleri zengin halk edebiyatı ürünlerine sahiptirler. Bu halk edebiyatının özgünlüğü ve kendine has özellikleri dikkat çekicidir. Bu özgülük en çok folklor örneklerindeki öz yurt sevdasının kabarıklığında sergilenmektedir. Bu çalışmada incelenen Gürcistan'daki Türklerin (Borçalı Türklerinin) vücuda getirdikleri mitolojik anlatıları, nağmeleri (koşukları), bayatı ve masalları bu açıdan önemli bilgiler içermektedir. Bu incelemelerle Gürcistan'daki Türkler ve onlara özgü folklor ürünlerinin tanıtılması amaçlanmaktadır.
Anahtar kelimeler: Gürcistan, Azeri Karapapaklar, folklor, yurt sevdası