Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Cilt 6, Sayı 22  2018/3  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
Melih KURNALI, Duygu KOCA

NO Makale Adı
1519719715 MİMARLIKTA BİR MEKAN ÜRETİM ARACI OLARAK KABİN

Barınma fikri temelde insanın çevresel faktörlerden korunmasını sağlayarak bir mekan içerisinde yaşamını sürdürmesi olarak ortaya çıkmıştır. Bu fikrin en saf hali ile tasarlanmış bir mekana dönüştüğü yapı tipi ise kabinlerdir. Kabin yapıları profesyonel tasarım ve yapım disiplinlerinde uzun yıllardır uygulanıyor olsa da kuramsal yönden mimarlık yazınında tam bir tanımlamaya ve değerlendirmeye sahip değildir. Mimari bir yapı türü olarak sınırlarının belirlenmesinin yanı sıra mekan yaratımında ve bu mekanın dönüştürülmesindeki potansiyelinin tanımlanması gerekmektedir. Bu noktada çalışmanın amacı, kabin yapılarının ortaya çıkışı, ortaya çıktığı dönemdeki anlamı ile kullanım amaçlarının belirlenmesiyle kabinlerin mevcut yazın içerisindeki tarihsel izini sürmek, mimarlık alanında bir mekan üretim aracı olarak tanımlamasını yapabilmek ve böylece bu yapı tipinin yapısal ve mekansal potansiyelini ortaya koymaktır. Çalışmada öncelikle kabin tanımı, yapının ortaya çıkmasını sağlayan fikir temelleri ve yapının edindiği anlam incelenmiştir. Sonrasında tarihsel süreç içerisinde farklı mekansal deneyimler elde edebilmek için önemli mimarlar tarafından tasarlanmış kabin örnekleri biçimsel bir analiz ile incelenmiştir. Bu inceleme sonucu mimarlık alanında kabinlerin yapısal ve mekansal değeri, tasarlanan önemli örnekler ile kabinin ontolojik özellikleri arasındaki ilişki ortaya konmuştur.

Anahtar Kelimeler: Kabin, kabin mimarisi, mimarlık, küçük ölçekli mimarlık, mekan, mekanın üretimi