Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Cilt 6, Sayı 20  2018/1  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
Tuba KAPLAN

NO Makale Adı
1512646343 ORTAOKUL 8.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ELEKTRONİK SÖZLÜK KULLANIMINA YÖNELİK GÖRÜŞLERİ

Günümüzde bilgisayar ve internetin yaygınlaşmasıyla birlikte teknoloji eğitim hayatına da girmiş ve sık kullanılır olmuştur. Teknolojinin eğitim hayatına yansımalarından biri de elektronik sözlüklerdir. Öğrenciler, anlamını bilmedikleri ve cümlenin bağlamından yola çıkarak tahmin edemedikleri sözcüklere sözlükten bakma ihtiyacı duymaktadır. Bu noktada da elektronik sözlükler devreye girmektedir. Bu araştırmanın amacı, ortaokul 8.sınıf öğrencilerinin elektronik sözlük kullanımına yönelik görüşlerini ortaya koymaktır. Araştırmaya 35 öğrenci katılmıştır ve nitel araştırma desenlerinden olgu bilim kullanılmıştır. Araştırmanın verileri, yarı yapılandırılmış görüşme formu ile toplanmıştır. Elde edilen veriler içerik analizi ile çözümlenmiştir. Öncelikli olarak veriler kodlanmış, daha sonra verileri genel olarak açıklayan kategoriler oluşturulmuştur. Araştırma sonucuna göre öğrencilerin, elektronik sözlük kullanımını basılı sözlük kullanımına göre hızlı ve kullanışlı bulduğu; kelime sayısı bazında ise elektronik sözlüklerin daha çok kelimeye sahip olduğunu düşündükleri tespit edilmiştir. Diğer taraftan basılı sözlükleri ucuz, pratik ve kolay taşınma gibi özelliklerinden dolayı elektronik sözlüklere tercih eden katılımcılar da mevcuttur. Bunun yanında elektronik sözlüğü kullanmak bir yana ismini bile duymamış olan öğrencilerin varlığına rastlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Kelime Dağarcığı, Elektronik Sözlük, Basılı Sözlük.